Rożańska liga futsalu - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ankiety

Najlepszy Bramkarz Różańskiej Ligi Futsalu ?

Zegar

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 31, wczoraj: 26
ogółem: 187 921

statystyki szczegółowe

Logowanie

Król strzelców

~~~~ 19 bramek ~~~~

Artur Rawa (Pogoń Kapsle)

~~~~ 11 bramek ~~~~

Michał Smoliński(Konst.)

Mateusz Świderski(Pogoń Kapsle)

~~~~ 10 bramek ~~~~

Marek Suski (Cichy Tupot)

~~~~ 9 bramek ~~~~

Jan Smoliński ( Konst.)

Bartek Sojak (Konst.)

~~~~ 8 bramek ~~~~

Paweł Zalewski (Pogoń Kapsle)

~~~~ 7 bramek ~~~~

Łukasz Suski (Cichy Tupot)

Kamil Tarasiewicz (Cichy Tupot)

~~~~ 6 bramek ~~~~

Kamil Głażewski (Abstynenci)

~~~~ 5 bramek ~~~~

Piotr Szwarc (WZU)

Patryk Pawłowski (Węgrzynowo)

Dominik Szewczyk (Tiger Team)

Mateusz Jastrzębski (Abstyneci)

~~~~ 4 bramki ~~~~

Sebastian Filipiak(Narew Różan)

Patryk Kuligowski (Węgrzynowo)

Mariusz Napiórkowski(WZU)

Mariusz Mazuruk(WZU)

Bogdan Szatanek (WZU)

Sebastian Szymaniak (Narew Różan)

~~~~ 3 bramki ~~~~

Adrian Beczak (Pogoń Kapsle)

Krzysztof Szkopek (Konstan.)

Mateusz Turek(Pogoń Kapsle )

Patryk Żebrowski(Pogoń Kapsle )

Maciej Osłowski (Narew Różan)

Czarek Suski (Abstynenci)

Mateusz Kurowski (Konst.)

Igor Ziółkowski (Tiger Team)

Radosław Mateusiak (Tiger Team)

Mateusz Ogonowski (Abstynenci)

~~~~ 2 bramki ~~~~

Kamil Baranowski (Tiger Team)

Adrian Królicki ( Konst.)

Rafał Ślesiński ( Konst.) 

Jarosław Głażewski (Cichy Tupot)

Michał Głażewski(Abstynenci)

Bartosz Chełstowski (Konstan.)

Piotr Kłosiński (Cichy Tupot)

Dominik Załęski (Tiger Team)

~~~~ 1 bramka ~~~~

Grześkowicz Damian(Tiger Team),

Maciej Głażewski (Abstyneci)

Maciej Glimasiński (Cichy Tupot),

Adrian Skowroński (Węgrzynowo)

Bartosz Ochenkowski (Narew Różan),

Mariusz Borczon (Węgrzynowo),

Łukasz Napiókowski (Tiger Team)

Marek Chełchowski (Pogoń Kapsle),

Tomek Chełstowski (Narew Różan)

Osiecki (Węgrzynowo)

Przemek Załęski (Tiger Team)

Eryk Wiśniewski (Węgrzynowo)

Paweł Łuczyński (WZU)

Przemysław Marcińczyk (Pogoń Kapsle)

Damian Chrzanowski (Abstynenci)

 

4 bramki samobójcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rozgrywek

PRZEPISY OGÓLNE

1. W lidze nie mogą grać:

  • osoby / drużyny zgłoszone do rozgrywek PZPN (wyjątek: mieszkańcy miasta, i osoby które uzyskały zgodę Organizatorów w sezonie 2014/15)

  • osoby poniżej 18 roku życia nie posiadający pisemnej zgody rodziców / opiekunów,

  • osoby, które nie wyrażają zgody na niniejszy regulamin i nie podpiszą niniejszego regulaminu,

2. Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników

3. Istnieje możliwość wymiany 3 zawodników w sezonie – ostatniej zmiany można dokonać do 3 kolejki ligi

4. Zgłaszając skład należy podać koniecznie: imię, nazwisko

  • W przypadku braku możliwości wpisania wszystkich danych podczas zgłaszania drużyny, kapitan jest zobowiązany uzupełnić je przed pierwszym meczem

 

5. Drużyny grają w jednakowych strojach, sędzia ma prawo nie dopuścić do gry drużyny, która nie posiada jednolitych strojów z widocznymi numerami.

6. Kapitan drużyny ma prawo zwrócić się do sędziego z prośbą o niedopuszczenie do gry zawodnika drużyny przeciwnej, który nie ma obuwia sportowego, bądź którego strój odbiega (i może mylić) od strojów pozostałych zawodników. W takim przypadku sędzia nie dopuszcza wskazanego zawodnika do gry do chwili uzupełnienia stroju.

7. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym, przeznaczonym do gry na hali, tzw. halówki – obowiązkowo płaska podeszwa.

8. Halowa piłka nożna jest grą bezkontaktową.

9 . W sytuacjach nieprzewidzianych Organizator ma prawo odwołać kolejkę informując o tym kapitanów drużyn.

10. Mecz wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej bramek. W przypadku równej ilości strzelonych bramek mecz kończy się wynikiem nierozstrzygniętym (remisem).

11. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o pozycji decydują kolejno: bezpośrednie wyniki meczów pomiędzy drużynami, lepsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, losowanie. W przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny mają taki sam dorobek punktowy o kolejności decyduje mała tabela (pomiędzy zainteresowanymi drużynami).

12. Przekładanie meczy:

a. drużyna ma prawo do przełożenia meczu poprzez zawiadomienie organizatorów,

b. zgłoszenie organizatorom chęci przełożenia meczu jest możliwe najpóźniej do środy poprzedzającego najbliższą kolejkę

c. na przełożenie meczu musi wyrazić zgodę kapitan drużyny przeciwnej,

d. mecz nalezy rozegrać w terminie przed kolejką, w której pierwonie mecz miał się odbyć

e. nie rozegranie meczu we wskazanym terminie skutkuje przyznaniem walkowera,

13.. Walkowery

a. Każda drużyna ma prawo poddać mecz walkowerem,

b. Drużyna ma obowiązek zgłoszenia walkowera, najpóźniej w piątek przed kolejką do Organizatorów, aby Organizatorzy mogli powiadomić drużynę przeciwną,

c. Trzeci walkower jest równoznaczny z rezygnacją drużyny z gry w Lidze.

d. . Drużyny grające w danym sezonie uzyskują pierwszeństwo gry w sezonie następnym.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 minut każda z 5 minutową przerwą pomiędzy nimi (zegar nie jest zatrzymywany, poza sytuacjami kontuzji, itp.).

2. Po przerwie drużyny zamieniają się stronami boiska.

3. Drużyny grają po 6 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych zawodników drużyny.

4. Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z drużyn.

5. Walkower orzeka sędzia po upływie 10 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.

6. W sytuacjach wyjątkowych Organizator może nakazać powtórzenie meczu, w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanej drużyny.

7. Wniosek uzasadniający konieczność powtórzenia meczu zgłasza kapitan drużyny nie później niż 1 godzinę po zakończeniu spotkania wręczając go sędziemu lub organizatorowi (lub upoważnionemu przedstawicielowi organizatora). Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane.

8. Organizator informuje o decyzji o powtórzeniu (lub nie powtórzeniu) meczu najpóźniej na następnej kolejce.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZASAD GRY

1. Gra toczy się do gwizdka sędziego.

2. Piłka jest poza grą, gdy: całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu, gra została przerwana przez sędziego, piłka uderzy w sufit.

3. Piłka jest w grze w pozostałym czasie, włączając sytuacje, gdy odbija się od któregoś z sędziów, gdy znajdują się oni na polu gry

4. Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.

5. Strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych drużyny.

6. Piłka z autu jest wybijana nogą (piłka obrysem musi dotykać linii bocznej).

7. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką podając ją do zawodnika (piłka musi opuścić pole karne). Ma potencjalnie 4 sekundy na wyprowadzenie piłki.

8. Drużyna ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny dla drużyny przeciwnej.

9. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego = zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość, nie czekając na znak sędziego. Blokowanie wybicia piłki karane jest karą 2 minutową.

 

RZUT WOLNY

1. Rzuty wolne podyktowane za przewinienia w obrębie pola karnego wykonywane są z linii pola karnego, w tym również rzut karny.

2. Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie. Podczas wykonywania rzutów wolnych pośrednich jak i bezpośrednich piłka musi leżeć nieruchomo, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonywał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba, że została ona dotknięta przez innego zawodnika

Piłka jest wprowadzona do gry, gdy zostanie kopnięta i poruszy się.

 

RZUT KARNY

1. Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie, gdy piłka jest w grze popełni przewinienie karne rzutem wolnym bezpośrednim

W celu wykonania rzutu karnego należy przedłużyć pierwszą lub drugą połowę meczu oraz każdą połowę dogrywki.

2. Przy rzucie karnym

Piłka:

- leży nieruchomo na punkcie karnym.

Wykonawca:

- jest właściwie zidentyfikowany.

Bramkarz drużyny broniącej:

pozostaje na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w kierunku wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki.

Pozostali zawodnicy znajdują się:

- w obrębie pola gry,

- poza polem karnym,

- za punktem karnym,

- przynajmniej 5 metrów od punktu karnego.

3. Wykonawca rzutu karnego zagrywa piłkę do przodu, i nie może jej zagrać zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika, piłka jest w grze, jeżeli zostanie kopnięta i poruszy się do przodu.

 

RZUT Z AUTU

1. Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry. Nie można bezpośrednio z niego zdobyć bramki. Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną lub uderzyła w sufit.

Rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną.

2. Wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki,

- wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika,

- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta.

 

STROJE PIŁKARSKIE

1. Drużyny ubrane są w kompletne stroje piłkarskie. Na komplet strojów składają się:

a) jednakowe koszulki, szorty i getry dla całej drużyny z widocznymi numerami na koszulkach

b) strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów zawodników z pola

c) obuwie do piłki halowej

d) ochraniacze (dla bezpieczeństwa!) – opcjonalnie, ale zalecamy

2. W przypadku braku strojów dla nowych drużyn organizatorzy zapewniają narzutki.

3. Buty muszą mieć płaską podeszwę (tzw. halówki). Niedopuszczalna jest gra w innym obuwiu.

 

SĘDZIOWIE

1. Sędziowie są osobami nietykalnymi i podlegają szczególnej ochronie

2. Uwagi kierowane pod adresem sędziów muszą być kulturalne i stonowane

3. Niedopuszczalne jest obrażanie i podważanie autorytetu sędziów w jakikolwiek sposób

4. Organizatorzy podczas trwania zawodów nie mogą interweniować w pracę sędziów, jeśli Ci nie zwrócą się z bezpośrednim pytaniem do organizatora

5. Na pracę sędziów można wnieść pisemną skargę do organizatorów, a jeśli sprawa jest błaha można przekazać ją ustnie

6. Za znieważanie sędziów zawodnik / kibic może zostać zawieszony w rozgrywkach (kary jak za czerwoną kartkę)

7. Sędziowie prowadzą zawody według niniejszego regulaminu i Podręcznika Arbitra

 

KARY

1. Sędzia może ukarać zawodnika karą:

  • 2 minut (po straconej bramce zawodnik powraca do gry),

  • czerwoną kartką (równoznaczną z karą meczu dla zawodnika - drużyna przez 5 minut gra w osłabieniu bez względu na ilość straconych bramek - drużyna uzupełnia skład po upływie 5 minut innym zawodnikiem - jeśli nie ma innego zawodnika do końca meczu gra w osłabieniu). Zawodnik któy dostał czerwoną kartkę nie gra w nastepnej kolejce

2. Druga kara 2 minutowa dla tego samego zawodnika jest równoznaczna z karą 5 minutową.

3. Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.

4. Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych karą 5 minut lub czerwoną kartką).

5. Gdy podyktowane kary czasowe dla zawodników obu drużyn miały charakter dyscyplinarny (nie za faul) to obie drużyny grają w osłabieniu do końca kary (nawet w przypadku zdobycia bramki)

6. Sędzia może ukarać karą czasową odłożoną, w przypadku gdy na boisku pozostałoby tylko 3 zawodników drużyny.

7. Kary czasowe o charakterze obligatoryjnym przewidziane są za:

a) wślizg - 2 minuty, 5 minut lub czerwona kartka

b) celowe zagranie piłki ręką - 2 minuty, 5 minut lub czerwona kartka

c) faul taktyczny, tzn. sfaulowanie przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję - 2 minuty, 5 minut lub czerwona kartka.

8. brutalne zagranie - czerwona kartka,

9. uderzenie przeciwnika - czerwona kartka,

10. zachowanie prowokacyjne - czerwona kartka,

11. usiłowanie gry / gra pod wpływem alkoholu lub innych używek – czerwona kartka,

12. Za dokonanie zmiany w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie karę 2 minut dla jednego zawodnika i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.

13. Bramkarz może blokować nogami strzał lub podanie piłki w obrębie pola karnego.

14. Jeżeli bramkarz podczas interwencji przekroczy linię pola karnego, tzn. "wyjedzie nogami" sędzia dyktuje rzut wolny (nawet w przypadku interwencji bez faulu) – kara według oceny sędziego.

15. Za wślizg zawodnika z pola w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny i karę 2 minut lub czerwoną kartkę dla zawodnika (jeżeli po rzucie karnym padnie bramka zawodnik powraca na boisko – nie dotyczy sytuacji, w której zawodnik otrzyma czerwoną kartkę).

16. Nie jest uważane za wślizg zagranie, gdy w promieniu 2 metrów nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej a zawodnik "przecina" tylko tor piłki.

17. Za obraźliwe gesty lub słowa, uderzenie przeciwnika (wywołanie, udział w bójce) zawodnik ukarany zostaje czerwoną kartką.

18. Sędzia jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania z meczu, w którym ukarał zawodnika(-ów) czerwoną kartką i przekazania go Organizatorom.

19. Organizator na pisemny wniosek kapitana drużyny może anulować czerwoną kartkę gdy w sposób ewidentny była ona pomyłką sędziego. Wniosek uzasadniający anulowanie czerwonej kartki zgłasza kapitan drużyny nie później niż do poniedziałku do godziny 20.00 na adres mailowy bądź telefonicznie – Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane

20. Organizator podejmuje decyzję najpóźniej do środy i powiadamiają o decyzji zainteresowanych oraz umieszczają stosowną informację na stronie internetowej

21. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę) gdy jego zachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników ligi oraz w przypadku łamania regulaminu ligi oraz regulaminu obiektu, na którym rozgrywana jest liga. Drużyny są również odpowiedzialne za zachowanie swoich kibiców.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

1. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decydujące słowo należy do Organizatorów.

2. Złamanie postanowień niniejszego regulaminu jest równoznaczne z niedopuszczeniem usunięciem zawodnika / drużyny z rozgrywek

3. Na kapitanie drużyny spoczywa obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z niniejszymi przepisami. Kapitan jest zobowiązany dostarczyć organizatorom podpisany własnoręcznie przez wszystkich zawodników drużyny egzemplarz regulaminu przed pierwszym meczem. Nowi zawodnicy dopisywani w trakcie sezonu muszą zapoznać się z regulaminem, co poświadczają własnoręcznym podpisem przed przystąpieniem do pierwszego meczu.

4. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników grających w lidze. Zawodnicy mogą się ubezpieczyć we własnym zakresie.

 

Tabela ligowa

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 7
Narew Różan Tiger Team
Węgrzynowo 0:5 Konstantynopolitańczycy
Wariaci z Ulicy Abstynenci
Pogoń Kapsle 0:1 Cichy Tupot

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.